Een ras ondernemer stelt zich voortdurend nieuwe doelen

 

Ondernemen is risico’s nemen, vooruit kijken, kansen zien, maar ook af toe ‘onderuit gaan’.

 

Luctor et emergo

Hoe mooi is het om mee te mogen maken: een onderneming die in de afgelopen crisis nog “op de kleintjes moest passen” en zoals zovelen bedrijven bij wijze van spreken aan de hand liep van de bank, heeft gestreden voor haar voortbestaan, zich intussen heeft verbeterd en het belangrijkste van alles toch markt aandeel heeft kunnen behouden of uitbreiden. Hoe mooi is het om te zien dat deze onderneming nu weer durft te investeren, uit te breiden naar nieuwe (geografische) markten en nieuwe product markt combinaties, en het vertrouwen krijgt van haar klanten en hierdoor bijna ongelofelijke groei percentages kan laten zijn van jaarlijks 25% en meer.

 

Eigen ervaring.

Bij één van mijn opdrachtgevers, heb ik beide situaties mee gemaakt: in de ‘crisis periode’ heb ik de organisatie gestroomlijnd, zeer strak cashmanagement gevoerd, informatie stromen sterk verbeterd en vooral stakeholders geïnformeerd, vertrouwen gewonnen. Na een periode van stabiliteit en een begin van een nieuwe groei, ben ik gevraagd terug te keren als interim CFO juist om de organisatie tijdens het ingezette groeipad te begeleiden. Ook tijdens soms onstuimige groei blijft structuur cruciaal.

 

Structuur en compliance.

Zo was mijn primaire focus gericht op professionalisering en volledige de (her)inrichting van de HR functie en strategie, initiëren e-HRM project, herfinanciering onderneming, implementatie valuta management, opzetten en implementatie Transferpricing report met fiscus, implementatie operationele BI (business intelligence). Een groeiende organisatie, en haar medewerkers heeft aan deze zaken een schreeuwende behoefte.

 

Voortdurend verzetten van de mijlpalen.

Echter de echte ras ondernemer ziet meer kansen en mogelijkheden en terwijl de organisatie zeer druk intern gericht bezig is om alles ‘op orde’ te krijgen, te verbeteren, nieuwe activiteiten, productmarkt combinaties en zo te integreren in Erp applicaties, en rapportage systemen, ja intussen heeft deze ondernemer nieuwe kansen geroken, sterker nog, vaak besluiten genomen om wederom iets nieuws te starten. En dat is dan ook direct het onderscheidende vermogen van een succesvolle organisatie: onderhouden van bestaande product markt combinaties, maar ook het lef hebben om in nieuwe kansen te stappen en daarin substantiële investeringen te doen.

 

Communiceren.

Voor medewerkers in de Finance functie kan deze ondernemers drang soms ook lastig zijn.  Vooral de ‘to do’ lijsten van de medewerkers die de veranderingen moeten doorvoeren,   lijken zeer moeizaam afgerond te kunnen worden. Hierdoor kan zelfs een zekere weerstand ontstaan tegen de, in de ogen van de medewerkers, voortdurende veranderingen. Je hoort een hoofd administratie wel vaker de uitspraak doen:

We willen onze zaken graag op orde hebben, maar door alle nieuwe initiatieven, kunnen we niets goed afronden.

 

Het is de absolute taak van de CFO om de bestaande en nieuwe initiatieven te vertalen naar Business cases, en sommige daarvan zullen op je advies worden gestopt, maar vooral is het noodzaak te communiceren en uit te leggen naar je organisatie, naar je medewerkers, waarom er dingen ‘weer’  veranderen, waarom we dit doen en ook eenvoudig weg welke concrete stappen van hem of haar gevraagd worden. Blijf in gesprek, leg uit, denk mee, zorg voor mensen en middelen en bovenal motiveer.

 

Toegevoegde waarde.

Ook dat is toegevoegde waarde van een CFO/Business Controller:

er voor zorgen dat de organisatie nieuwe goede ondernemers initiatieven begrijpt en daardoor graag wil blijven faciliteren.

A 20 november 2015 / Carel van Goch